Raptors Conservation Action

English below.

Eskişehir, Ankara ve Bolu illerinde meydana gelen yırtıcı kuş yaralanma ve ölüm vakalarının kökenini tespit edebilmek ve çözüm yolları geliştirmek gayesiyle yola çıktığımız projemiz Rufford Foundation tarafından desteklendi ve 2017-2018 yıllarında hayata geçirildi. Sevgili dostum Uzm. Vet. Onur Okur ile birlikte yürüttüğümüz projemiz boyunca hem arazi çalışmalarıyla yırtıcı kuşların yerelde karşılaştığı tehditleri tespit etmeye çabaladık, hem de klinik vakaların tedavi ve rehabilitasyonu sağladık.

Proje sonucu ortaya çıkan bulgulara final raporumuzdan ulaşabilirsiniz. Projede yaşadığımız deneyimlerimizi derlediğimiz videomuz da aşağıda izlenebilir, projeye ile ilgili detaylı bilgiye websitesinden ulaşılabilir.

The project had been implemented in Eskişehir, Ankara and Bolu provinces between 2017 and 2018 to determine the causes of raptor injury/death cases and develop solutions to eliminate the problem with support of the Rufford Small Grants. With my dear friend, specialist veterinary Onur Okur, we aimed to evaluate the threats in the fieldworks and treat/rehabilitate the injured raptors in the clinic.

You can find the detailed information about the project outcomes via the final report or visit the website of the project.