Hakkımda / About

Tutkulu bir kuş araştırmacısı ve içerik üreticisi. Uluslarararası İlişkiler ve ornitoloji gibi disiplinler arası bir akademik geçmişe sahip. Özellikle iklim değişikliği ve çevre sorunlarının uluslararası ilişkiler perspektifinden incelenmesi ve çözüm odaklı çalışmalar ortaya konulması üzerine çalışıyor.

Temelde üç farklı kanalda çalışmalarını yürütüyor. Bağımsız bir kuş araştırmacısı olarak, kendi geliştirdiği koruma projelerini uyguluyor. Aynı zamanda YouTube kanalı aracılığıyla doğa ve kuşlar üzerine hazırladığı içerikleri paylaşıyor. Diğer bir yandan iklim değişikliği odaklı Hacettepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitelerinde Yüksek Lisans çalışması gerçekleştiriyor. Son olarak ise, kuşları hem doğal ortamlarında hem de stüdyoda resmediyor, illüstrasyonlar hazırlıyor. Şu sıralar Avrupa’nın önde gelen kuş illüstratörlerinin destek verdiği “Avrupa Üreyen Kuş Atlası (EBBA2)” kitabı için 17 türün illüstrasyonlarını hazırlıyor.

Tora is a passionate bird researcher and content creator with multidisciplinary and international experience, with good background in international climate change governance and international cooperation.

Tora has been following a career on three courses. As a freelance bird researcher, he develops and works in conservation projects and creates contents in Youtube about nature and birds. As an MSc student, he studies on climate change and international climate change governance in Hacettepe University and Marmara University. As a wildlife artist, he prepares professional bird illustrations for several projects including European Breeding Bird Atlas (EBBA2). He enjoys to sketch birds and prepare artworks in his free time.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s