Hakkımda / About

Tutkulu bir kuş araştırmacısı ve içerik üreticisi. Uluslararası İlişkiler ve ornitoloji gibi disiplinler arası bir akademik geçmişe sahip. Özellikle iklim değişikliği ve çevre sorunlarının uluslararası ilişkiler perspektifinden incelenmesi ve çözüm odaklı çalışmalar ortaya konulması üzerine çalışıyor.

Temelde üç farklı kanalda çalışmalarını yürütüyor. Bağımsız bir kuş araştırmacısı olarak, kendi geliştirdiği koruma projelerini uyguluyor. Aynı zamanda YouTube kanalı aracılığıyla doğa ve kuşlar üzerine hazırladığı içerikleri paylaşıyor. Diğer bir yandan iklim değişikliği odaklı Hacettepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans çalışması gerçekleştiriyor. Son olarak ise, kuşları hem doğal ortamlarında hem de stüdyoda resmediyor, illüstrasyonlar hazırlıyor.

Tora is a passionate bird researcher and content creator with multidisciplinary and international experience, with good background in international climate change governance and international cooperation.

Tora has been following a career on three courses. As a freelance bird researcher, he develops and works in conservation projects and creates contents in Youtube about nature and birds. As an MSc student, he studies on climate change and international climate change governance in Hacettepe University. As a wildlife artist, he prepares professional bird illustrations for several projects including European Breeding Bird Atlas (EBBA2). He enjoys to sketch birds and prepare artworks in his free time.