Hakkımda / About

Meraklı bir kuş araştırmacısı ve içerik üreticisiyim. Akademik anlamda özellikle iklim değişikliği ve çevre sorunlarının uluslararası ilişkiler perspektifinden incelenmesi ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki rolleri üzerine araştırmalar gerçekleştiriyorum. Yüksek lisans öğrenimimi Hacettepe Üniversitesi’nde sürdürüyorum.

Bağımsız bir kuş araştırmacısı olarak, doğanın ve kuşların korunmasına yönelik projeler geliştiriyor ve uyguluyorum. Bir yandan da tutkunu olduğum kuşları hem doğal ortamlarında hem de stüdyoda resmediyor, farklı bilimsel ve popüler yayınlar için illüstrasyonlar hazırlıyorum.

I am a curious bird researcher and content creator. On the academic side, I am studying climate change and environmental problems from the IR perspective and researching the role of ENGOs in this process. I am MSc student at Hacettepe University.

As an independent bird researcher, I am developing and applying conservation projects on natural habitats and birds. Additionally, I am a wildlife artist. I illustrate the birds on-field or studio, and prepare illustrations for several scientific and popular publications.

Currently, I am working in Greenpeace Mediterranean Turkey.