About

I am a curious researcher on environmental issues, climate change and birds. I hold a master’s degree in International Relations from Hacettepe University that focused on Environmental NGOs and EU’s environmental policies. I am a PhD student in Social Sciences University of Ankara.

As an independent bird researcher, I am developing and applying conservation projects on natural habitats and birds. Additionally, I am a wildlife artist that illustrate nature especially birds on-field or studio, and prepare illustrations for several scientific and popular publications.

Çevre sorunları, iklim değişikliği ve kuşlar üzerine çalışmalar yapan meraklı bir araştırmacı ve içerik üreticisiyim. Akademik anlamda özellikle iklim değişikliği ve çevre sorunlarının uluslararası ilişkiler perspektifinden incelenmesi ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki rolleri üzerine araştırmalar gerçekleştiriyorum. Yüksek lisans öğrenimimi Uluslararası İlişkiler alanında Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladım. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde doktora öğrenimi görüyorum.

Profesyonel anlamda çevre alanında çalışan STK’larda görev alırken, bir yandan da bağımsız bir kuş araştırmacısı olarak, doğanın ve kuşların korunmasına yönelik projeler geliştiriyor ve uyguluyorum. Yarattığım boş vakitlerimde tutkunu olduğum kuşları hem doğal ortamlarında hem de stüdyoda resmediyor, farklı bilimsel ve popüler yayınlar için illüstrasyonlar hazırlıyorum.